Bł. Karolina Kózkówna

Urodziła się 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z kolei dziecko Jana i Marii Kózków. Ochrzczona została 7 sierpnia w kościele parafialnym w Radłowie przez ks. Józefa Olszowskiego, w obecności rodziców chrzestnych - Jana Kosmana i Karoliny Łopuszyńskiej. Całym swoim życiem świadczyła o Bogu. Była sumienna i uczynna. Ludzie z jej otoczenia mówili o niej: "prawdziwy anioł", "najpobożniejsza dziewczyna w parafii", "pierwsza dusza
do nieba". Codzienne życie Karoliny w pełni uzasadniało powyższe określenia. Bardzo gorliwie uczestniczyła we Mszy św. i tak długo, jak było możliwe, adorowała Jezusa w tabernakulum. Zawsze starała się postępować według boskich Przykazań. Jednak cały ten spokój i uporządkowane życie Karoliny runęło 18 listopada 1914 roku kiedy to Rosjanie pojawili się w miejscowości gdzie mieszkała Karolina. Tego dnia rano w domu Karoliny pojawił się rosyjski żołnierz. Po krótkiej wymianie zdań kazał Karolinie i jej ojcu wyjść z mieszkania
i poprowadzi ich do lasu. Gdy już tam dotarli żołnierz kazał ojcu Karoliny wracać do domu grożąc
mu przy tym śmiercią. Karolina został więc sama. Żołnierz zaprowadził ją w głąb lasu i tam zamordował. Karolina powinna być współcześnie wzorem dla młodych dziewcząt. Broniła swojej czystości plącąc
za nią najwyższą cenę, oddała swoje życie. Dnia 10 czerwca 1987 roku podczas mszy św. na tarnowskich Błoniach, Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Karolinę Kózkówną - błogosławioną. Bł. Karolina jest patronką naszego Stowarzyszenia i Ruchu Czystych Serc.

Św. Stanisław Kostka

Urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem. Był synem Jana Kasztelana Zakroczymskiego i Małgorzaty
z Kryskich. Miał trzech braci i dwie siostry. Do lat 12 uczyli go rodzice, a następnie jego nauczycielem był Jan Biliński (Bieliński). Jak miał 14 lat razem ze starszym bratem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Przez pewien czas mieszkali w domu luteranina Kinderberga, który zabronił jakiejkolwiek modlitwy, wprowadzania osób duchownych ani nawet wypowiadania się na temat religii w jego domu. Stanisław cały czas pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie uzyskał zezwolenia rodziców. W sierpniu 1567 roku, pieszo,w przebraniu, uciekł z Wiednia. W pogoń za nim ruszył jego brat. W Rzymie święty Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października1567 roku do nowicjatu. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. Jego marzeniem były misje w Indiach. 10 sierpnia1568 roku nagle zachorował na gruźlicę i zmarł 15 sierpnia 1568r. w Rzymie. Kult jego osoby 

Bł. Pier Giorgio Frassati

Był synem Alfreda Frassati – senatora, ambasadora Królestwa Włoch w Berlinie, i Adelaidy – malarki. Miał o 1,5 roku młodszą siostrę Lucianę. Należał do wielu stowarzyszeń: Apostolstwa Modlitwy, Konferencji św. Wincentego a Paulo, Uniwersyteckiej Federacji Katolików Włoskich i Włoskiej Młodzieży Katolickiej. Studiował inżynierię górniczą na Politechnice Królewskiej w Turynie. Jego pasją były góry.
28 maja 1922 Frassati wstąpił do III Zakonu św. Dominika (zakon świecki), przyjmując imię Girolamo (Hieronim). W 1924 założył z przyjaciółmi nieformalne „Stowarzyszenie Ciemnych Typów” (Societa Tipi Loschi), którego celem był apostolat wiary i modlitwy między innymi przez wspólne górskie wycieczki.
Zmarł w wieku 24 lat na chorobę Heinego-Medina, którą zaraził się od ubogiego chorego. Jego postać rozpowszechniła siostrzenica Wanda Gawrońska.
Relikwie znajdują się m.in. w polskiej parafii Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach (od 13.04.2012).
Frassati został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 20 maja 1990 na Placu św. Piotra w Rzymie.
Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 4 lipca.Piotr Frassati jest patronem młodzieży, studentów, ludzi gór i Akcji Katolickiej. W Polsce pod jego wezwaniem znajduje się m.in. kościół w Lublińcu, należący do Dekanatu Wojsk Specjalnych, oraz parafia w Lublinie. Jego imię nosi także łódzki konwent dominikański znajdujący się przy ulicy Zielonej. Frasatti jest także patronem Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej oraz Duszpasterstwa Akademickiego Morasko w Archidiecezji Poznańskiej.

Zapraszamy:

Kreator stron internetowych - przetestuj