ZARZĄD
Prezes

Katarzyna BADYLA


V-ce prezes
Tomasz ZAPAŁA


Skarbnik
Maria WRONA


Sekretarz
Magdalena ROSIEK


Opiekun grupy

Ks. mgr Jan TOMCZYK

Zapraszamy:

Kreator stron internetowych - przetestuj